Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Utställarregler 2017 och Jurybedömd monter

Kvällen innan mässan öppnar granskar kvalitetsgruppen montrarna på den jurybedömda avdelningen, Sveriges-Konst och Antikhandlareförening (SKAF) och medlemmar av internationella handlarföreningen Cinoa. Utställarna där måste följa vissa regler, och kvalitetsgruppen ser även över utbudet på mässan i stort.

Utställare som inte står på den jurybedömda avdelningen också kan be att få bli granskade, och därmed jurybedömda.

Reglerna som de jurybedömda utställarna måste följa är omfattande, och kräver att montrarna ska innehålla gamla, oförändrade och prismärkta originalsaker. Reparationer och skador ska vara redovisade och föremålen ska hålla hög klass och kvalitet. Om Kvalitetsgruppen finner något som inte håller måttet, måste föremålet plockas bort. Förteckning över föremålen i montern krävs inför jurybedömningen.

Förteckning En förteckning, som kortfattat beskriver alla utställda föremål, ska finnas i varje monter på SKAF-avdelningen och i övriga montrar som önskat bli jurybedömda, komplettera med mobilnummer. Förteckningen ska också innehålla ursprung, ålder, eventuella renoveringar, restaureringar och kompletteringar. Samtliga punkter i nedanstående utställarregler ingår i Kvalitetsgruppens bedömning.

Enskilda föremål som av Kvalitetsgruppen inte anses leva upp till nedanstående regler ska – även i de fall en diskussion föreligger – plockas bort från montern av utställaren innan mässan öppnar.

Montern ska vara färdig för Kvalitetsgruppens bedömning från kl 20.00 kvällen före vernissagen. Utställaren ska, senast kl. 11.00 på onsdagen, kontrollera om Kvalitetsgruppen lämnat frågor och/eller synpunkter på föremål i montern.

Experterna i Kvalitetsgruppen Joakim Bengtsson, Johan Ekström, Sören Fingal, Anette Granlund, Paul Jackson, Lars-Yngve Johansson och Johan Norden